Inget slår video

Inget slår video

Se till att synas med rörlig bild online. Video premieras av sociala medier och är ett lätt sätt att snabbt fånga uppmärksamhet.

När kundkontakter nu blivit svårare på grund av rådande pandemi är det ännu viktigare att vara närvarande digitalt. Genom att dela med dig av din kunskap bygger du förtroende för ditt varumärke och skapar närhet till dina kunder. Boka ett möte så kan vi tillsammans spåna på hur just ditt företag kan kommunicera digitalt för att behålla kundrelationer.

Gör en video som visar just ditt företags styrkor och varför man ska välja er. Skapa intervjuer med intressanta människor för att ge mervärde till dina kunder och visa upp den senaste satsningen i rörlig bild. Vid konferenser kan Copynor hjälpa dig med produktion av längre intervjuer till webben med talare och gäster.

Onlinevideo blir allt viktigare för att nå ut med sitt budskap, speciellt på sociala medier.

BOKA VIDEO
GÅ EN KURS

REFERENSER

Copynor har arbetat med bland annat ESAM för att ta fram tre företagsfilmer som ska stärka varumärket och visa på ESAMs kompetens.

Presentationsvideo

Vad är cirkulär ekonomi egentligen?

Kundcaset